Home

CultuurSchakel presentatie subsidie

Presentatiesubsidie 2 - CultuurSchake

 1. Presentatiesubsidie 2 kun je vier keer per jaar aanvragen voor: 15 maart voor presentaties vanaf 1 juli. 15 juni voor presentaties vanaf 1 oktober. 15 september voor presentaties vanaf 1 januari. 15 december voor presentaties vanaf 1 april. Lees voordat je start met aanvragen of je voldoet aan alle voorwaarden
 2. Subsidie aanvragen. Heb je de voorwaarden voor het aanvragen van basissubsidie of presentatiesubsidie gelezen en de quickscan gedaan? Vul dan het aanvraagformulier in: Basissubsidie aanvragen Presentatiesubsidie 1 aanvragen Presentatiesubsidie 2 aanvragen. We wensen je veel succes met je project of voorstelling. Geld voor je kunst! aanvragen
 3. De subsidie bedraagt maximaal € 7.500 en is nooit hoger dan inkomsten aan toegangsbewijzen
 4. Let op! Het is niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan, dus zorg dat je de volgende documenten bij de hand hebt: Over welk jaar vraag je basissubsidie aan?*. Wanneer wil je jouw idee presenteren aan de jury?*. Heb je voor dit idee eerder subsidie ontvangen via CultuurSchakel?*
 5. imaal één maand voor het concert subsidie aan door een mail te sturen naar subsidie@cultuurschakel.nl en vermeld daarin de uitvoeringsdatum en -locatie. Na afloop van het optreden laat de HFvM aan CultuurSchakel weten of het optreden kon plaatsvinden en daarna ontvang je een rapportageformulier. Dit formulier moet uiterlijk twee maanden na het concert ingediend zijn bij CultuurSchakel. Binnen veertien dagen na ontvangst wordt de subsidie overgemaakt
 6. Subsidie aanvragen. Onze subsidiemedewerkers helpen je om subsidie aan te vragen voor culturele projecten in Den Haag. Ontdek hier wat CultuurSchakel voor je kan betekenen om jouw project of voorstelling financieel haalbaar te maken. Meer over het subsidieloket

Met de Presentatiesubsidie wil CultuurSchakel presentaties bevorderen die: • De deelname en het bezoek aan amateurkunstuitingen in Den Haag versterken of vergroten. • Het aanbod van presentaties op het gebied van amateurkunst in Den Haag vernieuwen of aanvullen. • Bijdragen aan een levendig. CultuurSchakel. Cookies. Wij maken gebruik van cookies op deze website. We gebruiken deze om het gebruik van de website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en voor gerichte online advertenties. Door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je hier toestemming voor. We verzamelen géén persoonlijke gegevens. Meer weten? Check dan onze cookies pagina. Cookies accepteren Cookies.

Subsidie aanvragen - CultuurSchake

Vraag je subsidie aan via een videopitch. CultuurSchakel. March 30, 2020 · Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u uiterlijk 2 september 2020 aan CultuurSchakel/Planned Culture te hebben doorgegeven dat u gaat meedoen met het 'Cultuurmenu VO' Bij presentatie onder de opbrengsten kan de exploitatiesubsidie worden opgenomen onder een algemene post zoals 'overige opbrengsten' of als een afzonderlijke post. Bij de presentatie van exploitatiesubsidies is onder meer de aard van de subsidie van belang. Exploitatiesubsidies in de vorm van subsidies voor bestedingen kunnen volgens beide presentatiewijzen worden gepresenteerd. De eerste. Subsidie aanvragen in 10 minuten? Zonder het aanleveren van ingewikkelde plannen? Ja, het kan écht. Pitch jouw kunst- en cultuuridee aan een jury tijdens..

Wil jij op een simpele manier subsidie aanvragen voor jouw culturele project in Den Haag? Geen ingewikkelde plannen inleveren, maar gewoon jouw idee.. De gemeenteraad volgt het besluit van het college van B&W om CultuurSchakel te korten met 20% voor de kunstenplanperiode 2021-2024 volledig op. Bij ons heerst teleurstelling na deze vastgestelde subsidiekorting, want die zal een grote impact hebben op cultuuronderwijs in Den Haag. We gaan echter niet bij de pakken neerzitten! De talloze steunbetuigingen die we kregen naar aanleiding van de voorgenomen korting sterken ons en bevestigen dat onze stakeholders ons werk van groot belang vinden. Van een steunpakket van ruim 8,3 miljoen euro voor de Haagse cultuursector, ontvangt CultuurSchakel 200.000 euro. Voor extra ondersteuning van amateurkunst in Den Haag tijdens en na de lockdown. CultuurSchakel heeft regelmatig aan de bel getrokken bij de gemeente over de zorgelijke situatie die is ontstaan bij de amateurkunst door de lockdown

De leerlingen maken een tijdreis aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Daarbij is veel ruimte voor eigen vragen. Daarna mogen de leerlingen zelf alle objecten uitgebreid bekijken. Elke groep krijgt een herinnering mee. Op de website van Cultuurschakel kunnen scholen deze les boeken (binnen het programma Cultuur op zijn Haags, wat extra subsidie oplevert). Cultuurschakel kan voor scholen ook busvervoer regelen Kunstkuur . Versterk kunst en cultuur binnen je school door een samenwerking met de academie. Een aanvraag indienen voor het volgende schooljaar kan tussen 1 december en 15 februari Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten. Naar overzicht subsidies . 2. Documenten bekijken. We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke. Delen wordt gewaardeerd! | CultuurSchakel zoekt een Lid beoordelingscommissie Presentatie-subsidie, beoogd voorzitter. De kandidaat waar we naar op Gemarkeerd als interessant door Helene Esenwei

Aanvraag Presentatiesubsidie 1 - CultuurSchake

 1. Gaat het om de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, dan stelt het bestuursorgaan de subsidie ambtshalve vast, op basis van de gegevens die er wel zijn. Dat kan voor de aanvrager ongunstig uitpakken. Meer informatie over de berekening van uurtarieven en uniforme kostenbegrippen vindt u in het Rijksbrede subsidiekader (Kader financieel beheer rijkssubsidies, Kamerstukken II 2008/09, 31 865.
 2. Verantwoorden subsidie. Als u meer dan € 20.000,- aan subsidie heeft ontvangen, moet u achteraf verantwoorden wat u hiermee heeft gedaan. De gemeente beoordeelt uw uitgave en stelt de subsidie daarna definitief vast. U vraagt vóór 1 mei van het jaar erop de definitieve vaststelling aan. Digitaal formulier verantwoording subsidie
 3. Op zoek naar funding voor je creatieve project? Laat je inspireren door deze 25 nieuw toegevoegde subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur. Hedendaagse cultuur - Toekomstperspectief voor de infrastructuur Subsidie voor activiteiten gericht op ontwikkeling, productie en presentatie van festivals, concoursen of professionele kunsten
 4. De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je projectkosten dekken. De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn. Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen. Als je als individu aanvraagt, vragen we om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Bij het sluiten van de regeling Maakruimte voor Cultuur is het daar.
 5. Repetitieruimte te huur in Scheveningen? Zoek en vind op CultuurSchakel.nl. Maak een profiel aan en plaats ook jouw verhuurlocatie op de sit

U vraagt een uitkering uit het Volkshuisvestingsfonds aan tussen 3 mei 2021 09:00 uur en 19 mei 2021 17:00 uur. U vraagt aan via mijn.rvo.nl. U moet hier gebruikmaken van eHerkenning niveau 2+ met de machtiging 'RVO diensten op niveau eH2+' om uw aanvraag in te dienen Wie kunnen subsidie aanvragen. 12 › Tijdvakken › Subsidieportaal + registreren › Formulier + bijlagen. De aanvraag. 13. Verplichte formats › Begroting › Activiteitenplan › Mkb-verklaring › De-minimisverklaring Samenwerkingsverband: samenwerkingsovereenkomst. Intermediair: schriftelijke machtiging. Bijlagen bij de aanvraag 14 › Wel: - a: doorlichting - b: loopbaanscan - c. #Vacature | De Haagse Cultuuracademie is een nieuw leerprogramma voor (potentiële) professionals in de culturele sector. Wil jij daarvan parttime projectleider worden? Reageer dan voor 11 december Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gepubliceerde teksten zijn leidend. SDE++ • Rekentool subsidie-intensiteit beschikbaar op site RVO Openstelling SDE++2020 Fasegrens ¦l }v K 2 24 november, 9.00 uur 65 30 november , 17.00 uur 85 7 december, 17.00 uur 180 14 december, 17.00 tot 17 december 17.00 uur300. Rangschikking voorbeeld Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1. CultuurSchakel. Hieronder treft u de rapportage van de stichting Cultuurschakel over de doelmatige besteding van de subsidie 2016

Afrekening Presentatiesubsidie 1 - CultuurSchake

 1. Dan kun je subsidie aanvragen bij het Fonds Cultuurparticipatie om jezelf bij te scholen, te professionaliseren of nieuwe vaardigheden op te doen. Tussen 1 maart en 31 mei kun je deze subsidie aanvragen, met een maximum van 5000 euro. Interesse
 2. De gemeente Arnhem ondersteunt amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst 2020. De regeling biedt amateurkunstverenigingen en -stichtingen in de categorieën muziek, theater, dans, multidisciplinair, zang en overig de mogelijkheid om subsidie voor een periode van 1 jaar te ontvangen. Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festival
 3. Subsidie aanvragen kan het hele jaar door zolang er nog budget beschikbaar is. De gemeente heeft in 2021 een budget van € 61.434,55 voor deze subsidie en de subsidieregeling voor 1-malige activiteiten Welzijn, sport, cultuur en zorg. Meer informatie vindt u in de subsidieregeling: Deelverordening deskundigheidsbevordering. De gemeente beoordeelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 4. Op zoek naar subsidie voor uw koor, toneelgroep, orkest, fotografieclub of andere amateurkunst activiteiten? Kijk hier of u in aanmerking komt
 5. Berekening subsidie voor organisatie ondersteunende maatregelen Enkel voor PMAH en PSP met loonkost binnen toegekend contingent Som van de berekening : o 1-100ste VTE * basisbedrag + supplement o 101-.. VTE * basisbedrag . De subsidieregelgeving en de -berekening Maatwerk de principes en uitgangspunten De subsidiecomponenten in maatwerk Een aantal belangrijke begrippen en De betaalkalender.
 6. gen die de jaarrekening opmaken op basis van Titel 9 BW 2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is Richtlijn 274.

Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning Subsidie aanvragen. U kon subsidie aanvragen van 2 november tot en met 13 november 2020. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Meer informatie. Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling. Webinars. Subsidie opschaling en beschikbaarheid van de Intensive Care aflevering 1; Presentatie bij de webina Welkom op de Corona-kennisbank van de KNMO. Hier plaatsen wij, Jos en Luuk, zowel alle relevante informatie over de corona-crisis (in het mapje corona) als dat we voorbeelden ter inspiratie en creativiteit plaatsen voor verenigingen. Dit doen we in drie Lees verder Subsidie voor cultuuranker- en openluchttheaterfuncties ; Carillons in Den Haag; Cultuur en corona; Meld u aan voor de nieuwsbrief Cultuurbeleid; Cultuurbeleid Subsidies cultuur; Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur; Cultuurfondsen; Filmopnames maken in Den Haag; Haagse Methode voor cultuur op school; CultuurSchakel. CultuurSchakel geeft informatie om zelf of samen aan kunst te doen. Van. The latest media Tweets from CultuurSchakel (@CultuurSchakel). CultuurSchakel is de culturele bemiddelingsorganisatie in Den Haag en bevordert cultuureducatie op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in de stad. Den Haa

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In 2021 is er één moment waarop je jouw aanvraag digitaal kan indienen: 6 t/m 11 april 2021; Aan de indientermijn zijn vaste dagen voor het vraaggesprek met de Adviescommissie verbonden. De vraaggesprekken vinden plaats van 10 mei t/m 4 juni (uitgezonderd weekend- en feestdagen). Je ontvangt eind april een.

Subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd. Op deze pagina vindt u informatie over de subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd. Mijn Apeldoorn. Binnenkort kunt u met dit formulier alleen nog inloggen met een eHerkenningsaccount niveau 3. Lees meer over E-Herkenning. Wat is er nieuw . Planning en procedure subsidie Basisontmoetingsplekken 2021 Aanvraag Vrijwilligersondersteuning en. In dit webinar van 18 maart 2021 informeren HIER opgewekt en RVO je over hoe de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) werkt, hoe de subsidie in elkaar zit, aan welke eisen je aanvraag moet voldoen en hoe je een aanvraag kunt indienen. Bekijk hieronder de opname. Download hier de presentatie (pdf) In RJ-uiting 2020-13 wordt nadere guidance gegeven over verwerking, presentatie en toelichting van de NOW-subsidie. Exploitatiesubsidies worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie daadwerkelijk zal verkrijgen (alinea 107 van Richtlijn 274). Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening. Wat is dynamoOPWEG? Gratis met bus of tram van De Lijn via hun bestaande dienstregeling naar culturele bestemmingen en terug. Maximum 30 personen (begeleiders inclusief) per rit. Het op- en afstappen gebeurt op de normale halteplaatsen van De Lijn. Het aanbod geldt niet voor verplaatsingen met de belbus

Subsidie voor zorguitvoeringen en buitenconcerten

CultuurSchakel, de schakel voor kunst en cultuur in Den

•Subsidie uitbetaling aan de energiecoöperatie of VvE •Vast basisbedrag per categorie installaties •Budget: € 92 miljoen in 2021. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Categorieën productie-installaties •zon-PV kleinverbruikersaansluiting: 15 - 100 kWp; •Basisbedrag 0,146 €/kWh, realisatietermijn 1,5 jaar •zon-PV grootverbruikersaansluiting: 15 - 500 kWp; •Basisbedrag 0. Ontdek hoe je een subsidie kan bekomen die 50 tot 70% van de kosten voor je proof of business of proof of concept dekt, ongeacht de sector waarin je actief bent. Bovendien krijg je de kans om je werkhypothesen af te toetsen met specialisten op het terrein en doorgewinterde CEO's. Geïnteresseerd? Dien je aanvraag ten laatste op 14 mei 2021. Wanneer kom je in aanmerking? Je hebt een bedrijf. Zuiderparktheater, Den Haag (The Hague, Netherlands). 3,346 likes · 93 talking about this · 5,453 were here. Het Zuiderparktheater is hét openluchttheater in het Zuiderpark in Den Haag

Deze subsidie wordt gegeven voor een periode van 5 jaar. Het gaat dus om organisaties waarbij de aard van de werking gebaat is bij een meer continue steun. Bands, dj's of producers zullen maar zelden in aanmerking komen om op deze manier subsidies te ontvangen. Doorgaans is het interessant om eerst enkele succesvolle projectsubsidies af te ronden vooraleer te proberen om een werkingssubsidie. Uitleg van Cultuurschakel; Kennissessies; Hoe geef je een online concert? Jamulus; Financieel. Subsidie Fonds Cultuurparticipatie; Oproep: benader je gemeente! Overzicht van steunpakketten ; De Nationale Muziekloterij, een mogelijke inkomstenbron voor jouw vereniging? Corona. Huidige maatregelen; Ontwikkelingen in de evenementensector; Corona-Checklist; Handleiding online videobewerking in. Subsidie Hart voor de K-buurt stopt: 'Moeilijk om dit weer op te zetten' De subsidie voor buurtorganisatie Hart voor de K-buurt in Amsterdam-Zuidoost is per 1 januari stopgezet De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kost, met een maximum van 50.000 euro en kan aangewend worden tot 25.000 euro voor de aankoop van extern strategisch advies en tot 25.000 euro voor de aanwerving van een strategische medewerker. De minimale projectkost dient minstens 20.000 euro te bedragen. Je kan de subsidie aanvragen via de website van VLAIO. Bij je aanvraag dien je een. Presentatie en webinar ter beschikking op: www.laatjevaccineren.be. Agenda. Inleiding door Dirk Dewolf Demo ICT-proces: globaal kader + interne flow in het VC Financieel kader: toelichting bij de 3 enveloppes Het personeelsluik binnen de vaccinatiecentra en de zorgraad Inzoomen op verschillende rollen Mogelijke tewerkstellingstatuten Samenwerking met de provinciale consortia.

Presentatie Subsidie Muzieksubsidi

 1. In de eerste week kwamen bij RVO ruim 350 aanvragen binnen voor een totaalbedrag aan subsidie van 47 miljoen euro. Dat betekent dat het een regeling is die voor veel coöperaties en initiatieven interessant is. Het beschikbare budget Lees meer. Filed Under: Energiecoöperatie, EnergieSamen, SCE. Webinar SCE terugkijken. 31/03/2021 by Astrid Koops-Tippersma. Het webinar 'Hoe werkt de.
 2. Wilt u een erkende Gecombineerde Leefstijlinterventie gaan aanbieden in uw regio? En wilt u hiervoor een samenwerking in uw werkgebied opzetten of doorontwikkelen? Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek heeft hiervoor een subsidieoproep opengesteld. U kunt uw aanvraag indienen tot 23 februari 2021, voor 14.00 uur
 3. De presentatie gaat in op wat Gezonde School is, waarom werken aan een gezonde leefstijl belangrijk is, en hoe een school in zes stappen aan de slag kan met de Gezonde School-aanpak. Ook vindt u hier alles wat een Gezonde School-coördinator moet weten, wat maakt dat deze presentatie goed bruikbaar is voor stap 2 van de Gezonde School-aanpak
 4. Presentatie subsidieaanvraag. Presenteer uw subsidieaanvraag met deze sjabloon, die dia's bevat voor introductie, projectsamenvatting, probleemstelling, doelstellingen, belangrijkste voordelen, werkomschrijving, projectplanning, budget, sleutelpersoneel, evaluatie en onderschrijvingen. PowerPoint . Downloaden Delen. Meer vergelijkbare sjablonen. Bedrijfsrapport (modern thema) Word.

Jaarlijkse subsidie. Een jaarlijkse subsidie wordt verstrekt per kalenderjaar of voor een aantal jaren (maximaal 4). Projectsubsidie. Projectsubsidie kan worden verleend voor culturele activiteiten waarvan de presentatie duidelijk afgebakend is in tijd en omvang. De subsidie is bestemd voor nieuwe en terugkerende culturele activiteiten Wij kunnen de subsidie voor je aanvragen zodra je alle maatregelen (die in aanmerking komen voor de subsidie) via ons aanschaft. Hiervoor dien je ons eerst te machtigen. Zodra je het machtingsformulier per e-mail hebt ontvangen, zien wij (een papieren versie) graag ingevuld en ondertekend retour. Op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond ontvangen wij graag de documenten en foto's die.

CultuurSchakel - Vraag je subsidie aan via een videopitch

Presentaties die helpen bij de planvorming. Het projectteam beschikt over een drietal presentaties die behulpzaam kunnen zijn bij de planvorming in het kader van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020, fase 2. Informatie over de Subsidieregeling: Deze presentatie van het accountteam leelingendaling van OCW in samenwerking met DUS-I, bevat informatie over de genoemde. subsidie: 0,5 x EUR 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9 = EUR 1.755.000 • Ontslagaanvraag in april 2020 voor 80 werknemers die in januari 2020 elk EUR 2.500 verdienden • De subsidie wordt verlaagd met (EUR 200.000 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9) = EUR 1.053.000 • Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt daarmee (EUR 1.755.000 - EUR 1.053.000) = EUR 702.00

Presentatie resultaten eHealth Meetlat 2020. Van 1 tot en met 26 februari 2021 vindt de Slimme Zorg Estafette plaats. Vier weken lang aandacht voor slimme zorg en innovatie. Iedere week staan slimme zorg en innovatie centraal in één regio. Wij organiseren een online evenement op donderdag 25 februari Subsidie aanvragen in coronatijd. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, subsidieert de gemeente alleen activiteiten die volgens de noodverordening zijn toegestaan. Als u subsidie aanvraagt voor een activiteit die niet door kan gaan, zullen wij u vragen om uw aanvraag in te trekken of aan te passen Actie duurt tot 1 mei, het museum blijft oproepen tot donaties Houd de Hermitage open. Ruim drie weken na de start van de geefcampagne Houd de Hermitage open heeft de Hermitage Amsterdam de helft van de benodigde 1 miljoen euro binnen. Het museum werkt met man en macht om het doel te bereiken, maar is er nog niet. Daarom doet het museum een hernieuwde oproep aan het publiek In this conversation. Verified account Protected Tweets @; Suggested user Je kan hier wel de gehonoreerde projecten bekijken. En je vindt hier informatie over de subsidie, zoals wat er in de verantwoording moet staan. Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd. MeeMaakPodia. Bibliotheken, theaters, musea en presentatie-instellingen betrekken hun omgeving bij hun programmering. Gesloten Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd. Maakruimte voor.

Expeditie C 2020 - 2021: Cultuurbezoek voor klassen 1 en 2

 1. CultuurSchakel en theater De Vailliant geloven dat veranderingen starten met een diversificatie en empowerment van het personeelsbestand en richtten daarom in 2018 de Haagse CultuurAcademie (HCA) op. De Haagse CultuurAcademie is een netwerkprogramma voor young professionals, die al werken of willen werken in de Haagse cultuursector
 2. deren. Zo wordt de mest al jarenlang in de bodem geïnjecteerd. Vanaf 1990 daalde de uitstoot hierdoor al fors. Maar ondanks grote investeringen door Rijk en provincies in emissie-arme technieken is er sinds 2010 bijna geen sprake van verdere daling. En dat terwijl er sinds 2009 voor 760.
 3. KC Vlaams Fruit is een cultuurschakel. Subsidie Via Slimme Mobiele Scholen kan je een subsidie aanvragen voor verkeerseducatieve activiteiten. Anderzijds wilde de overheid geen subsidie meer steken in het aanbod. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het. Dankzij een forse subsidie kan daar de komende vier jaar nog eens het. Adviseur cultuurparticipatie.
 4. U bevindt zich hier: Uitvoering Van Beleid Alle Subsidies en regelingen SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb Presentatie voorlichtingsbijeenkomsten SLIM-regelin
 5. Totale investering: 76 M€, waarvan 31 M€ DKTI subsidie. DKTI-2. Publicatie april 2019. Verbreding focus naar scheepvaart, bussen, mobiele machines, twee- en driewielers (L1, L2) 43 projecten verleend. Totale investering: 87 M€, waarvan 34,5 M€ DKTI subsidie . DKTI-3. Voortzetting op hoofdlijnen van: Proeftuinen en experimentele ontwikkeling voor: Voertuigen voor goederenvervoer over de.
 6. Presentatie ZonMw. Alle informatie over de subsidies op een rij. Subsidie Gecombineerde Leefstijlinterventie. Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI's) zijn een effectief middel om langdurige gedragsverandering en een gezondere leefstijl te bereiken. Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft een subsidie geopend om de implementatie van GLI's op regioniveau te bevorderen.
 7. Onderwerp Subsidie Stichtingsbestuur Rozenobel Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid Onderwerp Presentatie I&O Participatie 11 maart 2021 Afdeling Strategisch adviseurs Genomen besluit Bijgevoegde presentatie vast te stellen t.b.v. de I&O Participatie van 11 maart 2021 Zaak / doc nr Z/21/702852 - 735148 Onderwerp Schriftelijke vragen van Stadsbelang Gorinchem over het vrachtwegenverbod.

CultuurSchakel - Subsidie aanvragen in 10 minuten? Zonder

Met onder andere:stadsgesprek bezoek aan de stad, subsidie cultureel klimaat, Sweelincklaan-Debussystraat, presentatie Werninkterrein, inspraak ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040, talkshow Energietransitie, toekomstdromen kinderen van basisschool de Springplank, tijdelijke financiële regeling slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Home > Bestuur > Publicaties > Stadskrant Stadskrant week 13. Dit is jouw pagina. Ben je lid van Museumcontact, dan kun je actief meedoen. Je kunt je kennis delen, vragen stellen en in contact komen met gelijkgestemden een nieuwe standaard. in subsidie databases! Fundingcontrol helpt subsidieadviseurs en subsidiecoördinatoren actueel en volledig te blijven op een slimme, gebruiksvriendelijke manier. Doe uw voordeel met ons gebruiksgemak op het gebied van zoeken en vinden, presentatie en attendering. Samen met onze gebruikers werken we continu aan verbeteringen Subsidie voor culturele activiteiten waarvan de presentatie afgebakend is in tijd en omvang. De subsidie is bestemd voor nieuwe en terugkerende culturele activiteiten, georganiseerd door professionele organisaties. Bijzondere projecten amateurkunst. De subsidie is bestemd voor unieke, vernieuwende kunstzinnige presentaties die door, voor of met amateurkunstenaars of vrijwilligers worden. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten. De Nederlandse Ambassade in België ondersteunt culturele projecten van professionele makers en organisaties. Alle disciplines komen in aanmerking, er is in het bijzondere aandacht voor projecten op het gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, muziek en digitale cultuur.

CultuurSchakel - Wil jij op een simpele manier subsidie

Subsidie 20% van de investeringskosten (incl. BTW) Subsidie 30% voor investeringen in energie, toegankelijkheid, circulariteit, veiligheidsbeleving en klimaatadaptatie. Subsidie: € 5K/aanvraag - € 2,5 miljoen/jaar . Waarvoor is BOSA beschikbaar? Wat wel. Wat niet; Aanleg, renovatie, onderhoud sportaccommodatie. Ook paden, hekwerk, parkeerplaats . Aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Informatie. De presentatie (pdf, 864 kB) in PowerPoint bestand; De gestelde vragen en antwoorden (pdf, 59 kB) in pdf; Of lees dit artikel. Vragen? Heeft u vragen over de inhoud van de subsidie? Neem dan contact op met Gert-Jan Evers: 0592 - 36 55 55 | g.evers@drenthe.nl Heeft u vragen over het proces van de subsidie Rucphen meet ook het effect van deze subsidie en communicatie. Ook voor 2019 zijn al onderzoeken en studies gedaan naar mogelijke financiële prikkels, zoals het impactproject ' Hemelwater belasten of belonen ', de inventarisatie ' Financiële prikkels voor klimaatadaptatie (pdf, 3.1 MB) ' en de ' Haalbaarheidsstudie pilots voor financiële prikkels (pdf, 2.8 MB) '

CultuurSchakel - Posts Faceboo

Fundingcontrol helpt subsidieadviseurs en subsidiecoördinatoren actueel en volledig te blijven op een slimme, gebruiksvriendelijke manier. Doe uw voordeel met ons gebruiksgemak op het gebied van zoeken en vinden, presentatie en attendering. Samen met onze gebruikers werken we continu aan verbeteringen. Bekijk de uitlegvide Let op: de Voucherprocedure Presentaties Buitenland is tot nader order gesloten. Het is op dit moment niet mogelijk een aanvraag te doen binnen deze regeling. Dit is vanwege de reisbeperkingen die vanuit verschillende overheden zijn opgelegd in binnen- en buitenland in verband met COVID-19. Blijf via onze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het Stimuleringsfonds Creatieve.

CultuurSchakel - Berichten Faceboo

Aanvullende subsidie Centraal oproepnummer op basis inwonersaantal - bedrag per inwoner = geen negatieve gevolgen. LMN-subsidieOp basis inwonersaantal maar gelimiteerdkan wel negatieve gevolgen hebben. in ons geval van 2 LMN-projecten naar 1 project want veel minder geld . Berekening van de LMN-subsidie. Het jaarbedrag van de financiering wordt gemoduleerd in functie van het aantal inwoners. Jouw subsidie is aangevraagd. Volgende stap = stap 1 van 3 : storten eigen aandeel. Je vindt onder deze knop de stortingsgegevens. Je krijgt deze ook per mail. Jouw subsidie is aangevraagd. Stap 2 van 3 : ontvangst subsidie. Beste ondernemer,Uw storting op naam van uw onderneming KLEINE ONDERNEMING voor het project met nummer 2016KMO025102 werd goed ontvangen.U beschikt nu over een bedrag van.

Den Haag - Educatie over archeologi

Subsidie Makersregeling Helmond. De Makersregeling Helmond ondersteunt Helmondse professionele culturele makers of collectieven van makers in Helmond bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. Een maker, zoals bedoeld in deze regeling, is een individuele kunstenaar (in de ruime zin van het woord) die zich primair bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening en / of presentatie van. In deze handreiking wordt aan de hand van een bondig juridisch kader en enkele praktijkvoorbeelden duidelijk wanneer er sprake is van een subsidie wat de reikwijdte is van het begrip 'overheidsopdracht'. Handreiking 'Overheidsopdracht en subsidie' (pdf, 937kB, maart 2013) Presentatie regionale bijeenkomsten (pdf, 351kB Update naar aanleiding persconferentie 23 februari. 26 februari 2021. Naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari 2021 zijn er vanaf 3 maart voor jongeren tot en met 17 1 april 2021. Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) VvE's is weer open . Per 1 april 2021 kunt u weer een SEEH-aanvraag indienen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld

Subsidies Cultuurkuu

Dit is jouw pagina. Ben je lid van Museumcontact, dan kun je actief meedoen. Je kunt je kennis delen, vragen stellen en in contact komen met gelijkgestemden. Registreer je hieronder om deel te nemen. Heb je al een account, log dan direct in. Account In geval van aanleg van voedselbos in bestaand bos is het belangrijk om na te gaan of er subsidie is verleend voor de inrichting (inclusief compensatie van de grondwaardedaling) en/of het beheer, en of er een kwalitatieve verplichting rust op de grond. Lopende beheersubsidie kan in beginsel door de aanvrager worden ingetrokken, maar dan moet alle ontvangen subsidie worden terugbetaald (tot het. Wanneer de subsidie kleiner of gelijk is aan € 50.000 en er geen controleverklaring van de accountant is toegevoegd, dan controleert de gemeente Amersfoort zelf de verantwoording. Dit gebeurt steekproefsgewijs. We vragen u de onderliggende stukken, zoals bonnetjes en facturen, voor deze mogelijke controle te bewaren. De verantwoording kunt u sturen naar subsidies@amersfoort.nl. Deze bestaat.

Sociaal. Dit is een kapstok artikel. Hieronder vind je alle artikelen die wij hebben gepubliceerd over hoe je als vereniging in contact kunt blijven met je leden Praktijkschool de Brug is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Assendelft (Zaanstad), waar leerlingen praktijkonderwijs krijgen Onderdeel van de aanvraag kan een korte presentatie aan het toetsingsteam zijn. U krijgt hiervoor een uitnodiging als wij uw aanvraag hebben beoordeeld. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? De subsidie is maximaal 50% van de begrote subsidiabele kosten. De subsidieaanvraag is minimaal €10.000 en maximaal €100.000. Wat kunt u verwachten? U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag.

 • RuneScape.
 • Udemy Aktie.
 • Dead by Daylight Forum.
 • Fallout 4 ballistische Faser kaufen.
 • Büroarbeit ohne Kundenkontakt.
 • The Witcher 3 Geld oder Karten.
 • Sims 4 Cheats Fähigkeiten.
 • Existenzminimum rechner Schweiz.
 • Zeitung austragen ab wann.
 • Krankenversicherung Elternzeit TK.
 • Geld verdienen mit Windkraftanlagen.
 • Frische Eier vom Bauern in der Nähe.
 • Destiny 2 Witherhoard catalyst.
 • Berufsgenossenschaft.
 • Honorardozent Englisch.
 • Liste anerkannter Künstler.
 • World of Tanks forum.
 • IOTA Reddit.
 • Hundewelpen Steiermark zu verschenken.
 • Versteigerung Dortmund Hafen.
 • Assassin's Creed Rogue eingeborenen säule Aarushi.
 • Grafikdesigner Zukunftsaussichten.
 • Crypto com Staking Rewards.
 • Kik Messenger Kosten.
 • Tradedoubler Aktie.
 • Appjobber agb.
 • Todessprung Assassin's Creed Origins PS4.
 • Fallout 4 Rüstung Cheat.
 • Krankenversicherung Elternzeit TK.
 • Platincasino Schleswig Holstein.
 • In Game Advertising.
 • Edeka Aushilfe Gehalt.
 • Mercedes Sprinter van blog.
 • Plus Size Company.
 • Pokemon Blau GameShark Codes.
 • Europa Universalis 4 Kaufmannsrepublik.
 • Reiseblogger Pärchen.
 • Zwart geld verdienen Belastingdienst.
 • IUBH Professur Erfahrung.
 • Geographie Jobs Hamburg.
 • Inkomen 2000 netto.